Съхранение и транспорт при : tºC от 0ºC до +4ºC

Карначе